Wat wij doen

De Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem is opgericht om een bijdrage te leveren aan het functioneren en voortbestaan van het hospice. Tevens richten wij ons op de ondersteuning van mantelzorgers van naasten in de laatste levensfase.

Steunfonds voor minder draagkrachtigen
De zorg die wordt verleend door de verpleegkundigen van het hospice, wordt betaald door uw zorgverzekering vanuit de basisverzekering.

Voor de overige zorg- en verblijfkosten (wonen en eten) vraagt het hospice een vaste eigen bijdrage van alle gasten van € 40,- per dag. Gasten die dit niet zelf kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem.

Voorzieningen en inrichting

Familieappartement in hospice

Wij investeren in voorzieningen die het welzijn en comfort van gasten en medewerkers verhogen. Ook dragen wij bij aan de inrichting van het mooie, oude pand. Bekijk onze verantwoording.

Steun aan mantelzorgers van terminale naasten thuis
Wij ondersteunen de activiteiten van het hospice en VPTZ die gericht zijn op begeleiding van mantelzorgers van naasten in hun laatste levensfase met de wens om thuis te overlijden Zie voor meer informatie: www.toll-nijmegen.nl

Gelden werven
Wij zamelen geld in ten behoeve van het hospice en TOLL. Dat kan in de vorm van donaties, schenkingen, legaten en erfenissen. Naar ‘Hoe u kunt bijdragen’.

Bethlehem Partner Platform
Bedrijven en organisaties die het hospice willen steunen, kunnen zich aansluiten bij het Bethlehem Partner Platform. Het Bethlehem Partner Platform verbindt organisaties en bedrijven die het hospice een warm hart toedragen. Eens per jaar organiseren wij voor hen de Betlehemlezing. Meer over mogelijkheden voor bedrijven.

Opbrengsten en bestedingen

De Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem is een erkend goed doel (ANBI). Wij zijn transparant over onze inkomsten en bestedingen. Elk jaar wordt de financiële situatie van de Stichting Vrienden gecontroleerd door een accountant. Voor een volledig financieel overzicht verwijzen wij u naar ANBI en verantwoording.

Op de volgende manier hebben wij ons in 2016 sterk gemaakt voor het realiseren van onze doelstellingen:

  • Circa vijftig gasten deden een beroep op onze financiële ondersteuning om het verblijf in Hospice Bethlehem te kunnen betalen.
  • De Vrienden ontvingen in 2016 ruim €55.000 aan inkomsten uit donaties, daarnaast ontvingen de Vrienden ook donaties voor de herinrichting. Het overschot is gereserveerd voor het steunfonds, de financiering van de herinrichting van het hospice en voor ondersteuning van mantelzorgers die een naaste in de laatste levensfase thuis begeleiden (i.s.m. VPTZ).
  • Samen met de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg VPTZ en Kalorama namen de Vrienden het initiatief voor een nieuwe dienstverlening: ‘ThuisOndersteuning Laatste Levensfase’ (TOLL). Zie voor meer informatie: www.toll-nijmegen.nl
  • Het mogelijk maken van de nieuwe inrichting van het hospice. De herinrichting zal in het voorjaar van 2018 worden afgerond.
  • In 2016 is een plan gemaakt om tot aanlichting van het fraaie pand Huize Bethlehem te komen. In het najaar van 2017 is dit gerealiseerd.

Download hier het volledige financiële overzicht van 2016

Beheer Huize Bethlehem

aanlichting hospiceSinds 1 januari 2013 is de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem eigenaar van het pand Huize Bethlehem. De aankoop van het pand was mogelijk doordat de voormalige eigenaren (de paters) het pand hebben geschonken aan de Vrienden, en door de toekenning van een subsidie door de Stichting Roparun. De exploitatie van Huize Bethlehem wordt gedekt door de huurovereenkomst met de Stichting Kalorama. We kiezen er nadrukkelijk voor om dit deel in de financiële verantwoording los te koppelen van de andere doelstelling van de Vrienden. De financiële steun die wij verwerven, wordt niet gebruikt voor de exploitatie van het pand.

Bestuur

Het bestuur van de Vrienden van Hospice Bethlehem bestaat uit:

Onze ambassadeurs

De Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem wordt ondersteund door ambassadeurs, die zich in hun netwerk sterk maken voor het hospice:
Dhr. Mr Wiebe Dijkstra, Notaris, Hekkelman Advocaten & Notarissen
Dhr. Prof. Kris Vissers, hoogleraar palliatieve zorg en pijnbestrijding UMC Radboud te Nijmegen
Dhr. Harm Kersten, directeur Konings & Meeuwissen
Dhr. Guido Adriaansens, huisarts te Beuningen en voorzitter van de Huisartsenkring Nijmegen e.o.
Dhr. Antoine Driessen, bestuursvoorzitter Rabobank Rijk van Nijmegen

Meer informatie?

Heeft u een vraag, of wilt u meer informatie over het werk van de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem? Neem dan contact op via info@vriendenhospicebethlehem.nl, of schriftelijk via Antwoordnummer 7100, 6500 VN Nijmegen (een postzegel is niet nodig).

Bekijk de video voor een impressie van Hospice Bethlehem