E-mailnieuwsbrief

Website TOLL voor mantelzorgers

screenshot website tollIn juni 2017 is de website van Thuisondersteuning in de Laatste Levensfase (TOLL) in Nijmegen gelanceerd. Op www.toll-nijmegen.nl leest u over de ervaringen van andere mantelzorgers en hoe u hulp kunt krijgen als u ook voor de taak staat om uw naaste te begeleiden in zijn of haar laatste levenfase.

Bij de ondersteuning van een naaste die niet meer beter wordt, komt erg veel kijken. Goede informatie en tijdige ondersteuning kunnen helpen om het vol te houden en invulling te geven aan de wens van een naaste om in de eigen omgeving te overlijden. Gaandeweg het ziekteproces wordt de belasting zwaarder. Door in een vroeg stadium hulp in te schakelen, bent u beter voorbereid op wat komen gaat.

Mantelzorger zijn moet je leren
‘Er is niemand die beter kan zorgen voor zijn naaste, maar je kunt het niet alleen’, zegt huisarts Carel Velthoven die betrokken is bij de oprichting van TOLL. ‘Mantelzorger zijn moet je leren. Je moet je weg vinden in de zorgwereld, maar ook leren om je grenzen te bewaken en dingen aan anderen over te laten. Als je al vroeg in het proces anderen betrekt bij de zorg, gaat dit naar het einde toe ook beter.’

Overbelasting
Jacqueline Rademaker is bestuurslid bij TOLL. Als professional heeft zij ervaren dat mantelzorgers meestal te laat hulp inschakelen. ‘Vaak stapten we binnen in een soort crisiscentrum. Overal briefjes, medicijnen, de hele kamer vol met het bed en medische hulpmiddelen, de telefoon die continu rinkelt, overbelaste partners en overbelaste kinderen. Oh, denk ik dan, had toch eerder aan de bel getrokken. Wat zou je daarbij gebaat zijn geweest.’

Wat heeft TOLL te bieden?

De kennis over de laatste levensfase is volop aanwezig bij de professionals van Hospice Bethlehem en de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nijmegen. Vanuit de samenwerking tussen deze twee Nijmeegse organisatie is Thuisondersteuning Laatste Levensfase (TOLL) ontstaan. Via TOLL kunnen ook mantelzorgers gebruik maken van hun kennis en ervaring. De vrijwilligers van TOLL weten de weg in zorgland en kunnen samen met u kijken welke ondersteuning u op welk moment nodig heeft. De zorg voor uw naaste nemen zij niet over, ze ondersteunen daarbij naar uw behoefte.

Contact

Op www.toll-nijmegen.nl leest u meer over wat TOLL voor u kan betekenen. Gebruik maken van de diensten van TOLL is kostenloos.

TOLL Nijmegen is mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden Hospice Bethlehem en gemeente Nijmegen.

Extra

 Bethlehem-lezing 2017

"We sterven allemaal anders". Lezing door Bert Buizert van Stichting STEM.
Lees verder >>

Familie-appartement in Hospice Bethlehem gerealiseerd i.s.m. 9 Nijmeegse hoteliers

Lees verder >>

Film over Hospice Bethlehem

Een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken  Lees verder>>