Zorgovereenkomst

De zorgleveringsovereenkomst is bedoeld om de relatie tussen de cliënt en in voorkomende situaties de (wettelijke) vertegenwoordiger van de cliënt enerzijds en het hospice/stichting Kalorama anderzijds goed te regelen.

De overeenkomst bevat een aantal omgangsregels die nader inhoud geven aan die relatie. Op de dag van de opname wordt u gevraagd de overeenkomst te tekenen.
Wilt u een voorbeeld zien? Klik op de volgende link: voorbeeld zorgovereenkomst

Extra

 Bethlehem-lezing 2017

"We sterven allemaal anders". Lezing door Bert Buizert van Stichting STEM.
Lees verder >>

Familie-appartement in Hospice Bethlehem gerealiseerd i.s.m. 9 Nijmeegse hoteliers

Lees verder >>

Film over Hospice Bethlehem

Een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken  Lees verder>>