Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting. Palliatie is afgeleid van het Latijnse woord Pallium, dat “mantel” betekent. Zorg die aanvoelt als een warme mantel.

Het doel van palliatieve zorg is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de zorgvrager als diens naasten (World Health Organisation).

Palliatieve zorg richt zich niet meer op genezing van de ziekte, maar wel op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken. Er is aandacht voor  lichamelijke klachten, gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte en allerlei praktische zaken. Het gaat over kwaliteit van leven en sterven. De aandacht gaat daarbij uit naar de gast en naar de naasten.

De zorg wordt continue afgestemd op de wensen en behoeften van onze gast. Persoonlijke wensen rond behandeling en levenseinde worden besproken en gerespecteerd. Goede palliatieve zorg, zorg die gericht is op kwaliteit van leven, is ons belangrijkste doel.  Ieder mens bepaalt voor zichzelf wat kwaliteit van leven is,

Als wij zeker weten dat wij alles gedaan hebben wat mogelijk is en het lijden is of wordt voor de gast als ondraaglijk ervaren dan is euthanasie op verzoek van de gast binnen Hospice Bethlehem niet uitgesloten en wel bespreekbaar. U kunt geen beroep doen op de hospice arts om een euthanasie verzoek te realiseren. Uw huisarts moet bereid zijn hier een rol in te vervullen. Euthanasie kan niet de reden van opname zijn.

Extra

 Bethlehem-lezing 2017

"We sterven allemaal anders". Lezing door Bert Buizert van Stichting STEM.
Lees verder >>

Familie-appartement in Hospice Bethlehem gerealiseerd i.s.m. 9 Nijmeegse hoteliers

Lees verder >>

Film over Hospice Bethlehem

Een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken  Lees verder>>