Overplaatsing en ontslag

Wanneer er sprake is van een toename van de levensverwachting, waardoor het verantwoord is om onze gasten te laten verhuizen naar een vervolg voorziening of weer naar huis, kan er overgegaan worden tot overplaatsing of ontslag. Het besluit tot overplaatsing of ontslag wordt in overleg met de gast en zijn/haar familie/naasten genomen. Voorafgaand aan het gesprek met de gast vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats.

Extra

 Bethlehem-lezing 2017

"We sterven allemaal anders". Lezing door Bert Buizert van Stichting STEM.
Lees verder >>

Familie-appartement in Hospice Bethlehem gerealiseerd i.s.m. 9 Nijmeegse hoteliers

Lees verder >>

Film over Hospice Bethlehem

Een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken  Lees verder>>