Indicatie

Voor opname in Hospice Bethlehem moet er sprake zijn van een korte levensverwachting van maximaal 3 maanden.

Er is geen indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wel is er een schriftelijke verklaring nodig van uw behandelend arts of huisarts dat uw levensverwachting maximaal 3 maanden is.

 

Extra

 Bethlehem-lezing 2017

"We sterven allemaal anders". Lezing door Bert Buizert van Stichting STEM.
Lees verder >>

Familie-appartement in Hospice Bethlehem gerealiseerd i.s.m. 9 Nijmeegse hoteliers

Lees verder >>

Film over Hospice Bethlehem

Een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken  Lees verder>>