Geestelijke zorg

In de levensfase waarin u verkeert kunnen zich tal van vragen aandienen die met zingeving, verwerking van ziekte, rituelen uit bepaalde geloofstradities te maken hebben. U kun dan een beroep doen op de geestelijk verzorger van Hospice Bethlehem/Kalorama.

Onze geestelijk verzorger is Berber Overdijk. Zij komt in ieder geval met u kennis maken. Wanneer u dat wenst kan zij u ondersteuning bieden. In haar religieuze levensvisie is zij breed georiënteerd.

Uiteraard kunt u contact met uw eigen geestelijk verzorger blijven houden.

Viering op dinsdagmiddag

Elke dinsdagmiddag om 15.30 uur vindt in het stiltecentrum/kapel een viering plaats. Deze viering wordt door twee medewerkers van het hospice begeleid. U moet zich hierbij geen kerkelijke viering voorstellen. Het is meer een ontmoeting ter bemoediging en troost. Er is ruimte voor stilte en gebed; we luisteren naar mooie muziek, een gedicht of een verhaal. Gasten en naasten zijn van harte welkom.

Extra

 Bethlehem-lezing 2017

"We sterven allemaal anders". Lezing door Bert Buizert van Stichting STEM.
Lees verder >>

Familie-appartement in Hospice Bethlehem gerealiseerd i.s.m. 9 Nijmeegse hoteliers

Lees verder >>

Film over Hospice Bethlehem

Een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken  Lees verder>>