Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt uw belangen en die van uw naasten gedurende uw verblijf in het hospice.

Natuurlijk zijn de medewerkers en vrijwilligers het eerste aanspreekpunt voor u bij vragen over de zorg. Daarnaast is de Cliëntenraad beschikbaar om u te helpen bij onderwerpen die u liever niet direct kunt of wilt bespreken met medewerkers van de organisatie. Bij voorbeeld over veiligheid, hygiëne, geestelijke ondersteuning, ethische kwesties, voeding, behandeling van klachten.

Ook als er andere zaken zijn waarvan u of uw naasten vinden dat deze anders zouden kunnen, dan is het belangrijk deze kenbaar te maken. Juist uw ervaringen kunnen nog bijdragen aan een nog betere sfeer en kwaliteit van het hospice.

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De raad bestaat uit 3 leden die familieleden zijn van overleden gasten. Daarnaast zijn er 2 leden die vanuit hun professionele ervaringen een bijdrage leveren aan deze taak.
Wij hebben regelmatig overleg met het hoofd van het hospice over beleid en ontwikkelingen in het hospice. Wij adviseren de leiding van Kalorama over diverse zaken die het hospice betreffen. Daarvoor raadplegen wij, als dat nodig is, externe deskundigen.
Indien u met ons wilt spreken, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen dan een afspraak met u maken.

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt ons mailen, schrijven of bellen.
Postadres:
 St. Anthoniusplaats 10
6511TR Nijmegen
e-mailadres: crhospice@kalorama.nl
Telefonisch: Ron van Swelm (vz.): (024) 322 63 70

Extra

 Bethlehem-lezing 2017

"We sterven allemaal anders". Lezing door Bert Buizert van Stichting STEM.
Lees verder >>

Familie-appartement in Hospice Bethlehem gerealiseerd i.s.m. 9 Nijmeegse hoteliers

Lees verder >>

Film over Hospice Bethlehem

Een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken  Lees verder>>