Onze vrienden

In Hospice Bethlehem wordt de zorg betaald vanuit de AWBZ. Voor de kosten voor verblijf (wonen en eten) vraagt het hospice een vaste eigen bijdrage van alle gasten. Gasten die dit niet zelf kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem. De Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem is opgericht om financiële steun aan het hospice te geven. Daarmee levert de stichting een bijdrage aan het functioneren en voortbestaan van het hospice.

Zoals voor allerlei extra voorzieningen voor inrichting van het mooie, oude pand. Of voor voorzieningen die het welzijn en comfort van gasten verhogen. Ook het behoud van het pand Huize Bethlehem is voor de Stichting Vrienden een belangrijke doelstelling. Daarvoor is het hospice afhankelijk van sponsoring, giften, legaten en donaties. Met deze inkomsten kan het hospice een extra prettige omgeving bieden aan gasten en hun naasten.

Uw hulp is hard nodig!

Gelukkig is er al een grote groep mensen die het hospice een warm hart toedraagt. Door het doen van een eenmalige donatie, het opnemen van de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem in schenking of legaat, of door zich aan te sluiten bij de Vrienden van Hospice Bethlehem. Ook als bedrijf kunt u van betekenis zijn voor het hospice.

Belasting aftrekbare periodieke gift

Sinds kort is het ook mogelijk gedurende een periode van 5 jaar het hospice te ondersteunen met een periodieke gift. De gift die u doet, is volledig aftrekbaar van de belasting. U regelt dit eenvoudig met dit formulier, dat door ons al gedeeltelijk is ingevuld. Eventueel is het formulier ook op te vragen via info@vriendenhospicebethlehem.nl

Een vriend vertelt

anne-wardenier

Anne Wardenier is al tien jaar lang vriend van Hospice Bethlehem. U leest hier waarom. Lees verder

Extra

 Bethlehem-lezing 2017

"We sterven allemaal anders". Lezing door Bert Buizert van Stichting STEM.
Lees verder >>

Familie-appartement in Hospice Bethlehem gerealiseerd i.s.m. 9 Nijmeegse hoteliers

Lees verder >>

Film over Hospice Bethlehem

Een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken  Lees verder>>