Kosten

De zorgkosten

De zorg die wordt verleend door de verpleegkundigen van Hospice Bethlehem wordt vanaf 1 januari 2015 niet meer betaald vanuit de AWBZ. De verpleging en verzorging worden betaald door uw zorgverzekering vanuit de basisverzekering. De eigen bijdrage die u voorheen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) betaalde komt te vervallen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.hoeverandertmijnzorg.nl

Hotelmatige kosten

Voor het verblijf in Hospice Bethlehem geldt een eigen bijdrage van € 40,00 per dag. Dit zijn onder andere kosten voor huur van het pand, energiekosten en maaltijden.  Deze kosten brengen wij bij u in rekening. Dat kan op twee manieren:

  • U betaalt deze eigen bijdrage voor verblijfskosten zelf. Voor het innen hiervan  maakt Hospice Bethlehem gebruik van een eenmalige machtiging. De verblijfskosten worden per week afgeschreven.
  • Vergoeding verblijfskosten door zorgverzekeraars. Er zijn steeds meer zorgverzekeraars die de kosten van het verblijf geheel of gedeeltelijk vergoeden, al dan niet gekoppeld aan een termijn. De vergoeding zit in de aanvullende pakketten en niet in de basisverzekering. Bij opname nemen wij telefonisch contact op met uw zorgverzekeraar en wordt de eventuele vergoeding schriftelijk vastgelegd.

Wanneer deze bijdrage uw financiële draagkracht te boven gaat, is er de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem. Deze stichting kan in sommige gevallen financiële ondersteuning bieden. Het belangrijkste streven is om ervoor te zorgen dat er voor niemand financiële belemmeringen zijn om naar het hospice te komen.

Apotheek

De medicijnen die u in Hospice Bethlehem ontvangt, worden geleverd door een apotheek. Hiervoor werkt het hospice samen met apotheek Nijmegen-Oost. De medicijnen die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar, worden bij u in rekening gebracht. Ook apotheek Nijmegen-Oost vraag u hiervoor een machtiging te ondertekenen. U ontvangt van de apotheek een rekeningoverzicht.

Huishoudelijke verzorging

Voor de mensen die wonen in gemeente Nijmegen, gemeente Ubbergen, gemeente Groesbeek, gemeente Heumen, gemeente Beuningen en gemeente Lingewaard  dienen wij een aanvraag in voor  huishoudelijke verzorging voor de schoonmaakkosten in het hospice. Hiervoor wordt door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 6 uur per week toegewezen. U betaald hierover een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Zie www.CAK.nl.

'Die betrokkenheid, het is ze nooit teveel.'

Een gast vertelt

Met een twinkel in de ogen prijst Nol Janssen de aandacht die hem ten deel valt in het hospice. ‘Het gaat om die kleine extra dingetjes.’ Lees verder

Extra

 Bethlehem-lezing 2017

"We sterven allemaal anders". Lezing door Bert Buizert van Stichting STEM.
Lees verder >>

Familie-appartement in Hospice Bethlehem gerealiseerd i.s.m. 9 Nijmeegse hoteliers

Lees verder >>

Film over Hospice Bethlehem

Een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken  Lees verder>>