Onze vrijwilligers

Vrijwilligers nemen in hospice Bethlehem een belangrijke plaats in. Door onze 125 vrijwilligers kunnen wij onze gasten en naasten veel extra aandacht geven. Dat wordt enorm gewaardeerd.

Vrijwilliger worden op verschillende plaatsen ingezet, naar gelang de eigen voorkeur, ervaring en mogelijkheden. Dit kan zijn als:

  • Zorgvrijwilliger
  • Gastvrouw/heer
  • Receptievrijwilliger
  • Vrijwilligers voor de viering in het stiltecentrum
  • Tuinvrijwilliger
  • Bloemen vrijwilliger
  • Kookvrijwilliger
  • Vrijwilliger technische dienst

Het werk als vrijwilliger kenmerkt zich door het geven van tijd, aandacht en ondersteuning aan de gast en diens naasten. Het uitgangspunt hierbij is dat de vrijwilligers geen medische en verpleegkundige handelingen verrichten die door beroepskrachten gedaan moeten worden.

Vrijwilligerswerk in Hospice Bethlehem is niet vrijblijvend. Om een goede kwaliteit en continuiteit van de zorg te kunnen waarborgen is het nodig dat vrijwilligers voldoende inzetbaar zijn en bereid zijn in weekenden en op feestdagen te werken.

Een vrijwilliger vertelt

Clara-ter-Berg

Clara ter Berg is al tien jaar lang vrijwilliger. 'Omdat het zo mooi en zo dankbaar is" Lees verder

Extra

 Bethlehem-lezing 2017

"We sterven allemaal anders". Lezing door Bert Buizert van Stichting STEM.
Lees verder >>

Familie-appartement in Hospice Bethlehem gerealiseerd i.s.m. 9 Nijmeegse hoteliers

Lees verder >>

Film over Hospice Bethlehem

Een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken  Lees verder>>