Visie en beleid

Palliatief terminale zorg zien wij als een continue en actieve algehele zorg voor ernstig zieke mensen, die medisch gezien niet meer kunnen genezen.

Een zorg, waarin de behandeling, verpleging en begeleiding gericht is op het verlichten van pijn en andere klachten. Een zorg, waarbij de gast begrip ervaart voor zijn psychische en sociale problemen, gehoor ondervindt voor zijn vragen over zingeving. Een intense zorg waarvan het doel is dat elke gast zich zo comfortabel mogelijk voelt.

Elke gast is welkom in het hospice. Afhankelijk van zijn behoeften en wensen op het gebied van culturele en levensbeschouwelijke waarden, worden deze ingepast in de zorg. Vanuit een verbondenheid met Stichting Kalorama werken we in hospice Bethlehem vanuit een algemeen christelijke levensovertuiging.

 Palliatieve zorg in Hospice Bethlehem

  • Bevestigt het leven en accepteert het overlijden als iets dat bij het leven hoort
  • Respecteert de autonomie, de keuzevrijheid en de privacy van iedere gast
  • Behandelt en verlicht pijn en andere klachten
  • Integreert psychosociale zorg, behoeften aan levensbeschouwelijke ondersteuning en complementaire zorg
  • Signaleert en nodigt uit tot het bespreken van zingevings- en ethische vragen
  • Ondersteunt naasten en nabestaanden van de gasten in het omgaan met het sterven van hun dierbare

Visie op mens en sterven

De zorgbehoefte en wensen van de gast (en zijn naasten) zijn uitgangspunt bij de zorgverlening. Zijn levensovertuiging, levensverhaal en levensstijl zijn richtinggevend voor de inhoud en de wijze van zorgverlening, met aandacht voor de betrokkenheid van de naasten.

Medewerkers van hospice Bethlehem respecteren en ondersteunen de gast bij zijn wens en recht op zelfbeschikking, zelfredzaamheid en zelfzorg. Bij vragen en wensen ten aanzien van ethische aangelegenheden, waaronder levensverlengend of –verkortend handelen, wordt de gast eveneens ondersteund. Het zorgbeleid van het hospice is hier weliswaar leidend voor de mate van betrokkenheid van de medewerkers. Medewerkers zijn duidelijk over de (on)mogelijkheden van hun professie en het hospice.

 

Een medewerker vertelt

Kim-driessen

Kim Driessen is de jongste verpleegkundige. Voor haar is elke dag in het hospice bijzonder. Lees verder

Extra

 Bethlehem-lezing 2017

"We sterven allemaal anders". Lezing door Bert Buizert van Stichting STEM.
Lees verder >>

Familie-appartement in Hospice Bethlehem gerealiseerd i.s.m. 9 Nijmeegse hoteliers

Lees verder >>

Film over Hospice Bethlehem

Een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken  Lees verder>>